Motigo Webstats - Web site estadísticas gratuito El contador para sitios web particulares
Contador gratuito IMAGINANDO HOY: martes 28 de octubre de 2008

UN BLOG PARA COMPARTIR, REIR Y SEGUIR MANTENIENDO NUESTROS SUEÑOS

martes, 28 de octubre de 2008

Altre Congrés més?

No. No, no ha estat un congrés més dels socialistes barcelonins, s'ha realitzat el desenvolupament d'un canvi iniciat temps enrere per part de Joan Ferran que es retira de la primera secretària de Barcelona, prenent el seu relleu Carles Marti ; no, no és un congrés més perquè dintre de les retirades d'aquesta executiva a part de les figures que sempre surten a col·lació en aquests aspectes hi ha una persona que aprecio, que cedeix espais per a altres companys/as com és el Luis Fernando; no, no és un congrés més perquè tenim a la Arantxa i al Jose en la nova executiva; no, no és un congrés més perquè aquest Montse uneixi regidora que aprecio un munt; no, no és un congrés més perquè s'amplifica una mica que ja vam realitzar que és la proximitat.

Però hi ha una mica que identifica els congressos i amb el que sempre et quedes en la memòria, que és constant, d'això volia parlar-vos de les múltiples imatges del congrés em quedaré amb unes quantes en la meva fràgil memòria, però el discurs de Hereu, la passió, l'amor per la ciutat, aflorava per cada porus i cada silaba; els criteris de valoració que pugui tenir segurament estiguin esbiaixats objectivament, intentés fer un mostreig amb algun conegut d'allí menys apegat ideològicament als valors de l'alcalde i meus.

Puc estar equivocat, les dades de premsa són els quals són, però si aquest discurs que vaig poder escoltar, és el discurs de Barcelona tenim alcalde per a un temps, la passió per la gent i els projectes (no els faraónicos que d'això a Madrid sabem un poc) personals dels /as ciutadans/as de Barcelona, de crear convivència i desenvolupar les capacitacions personals solucionant els microproblemas de les ciutats i la qualitat de la mateixa en definitiva. Millorant la qualitat de vida del ciutadà, millores la qualitat de vida de la ciutat i al revés. La suma d'aquestes qualitats és el que va a donar a Hereu la victòria en el 2011, i d'això camino plenament segur.

Com m'enrotllo amb aquestes coses dec fer esment especial dels/as compas de Horta Guinardó que em van acompanyar aquests dies, respecte a ells una ultima cosa, a part de la representació de l'executiva hi ha un nou àrea destinada exclusivament a agermanaments, això que en inici va començar com experiència pilot des de Moratalaz i des de Horta Guinardo va agafant cert contingut, almenys deixeu-me que tant els companys com les companyes d'ambdues agrupacions ens posem alguna medallita, de tant en tant algun galó ve bé que sigui recordat, començant pel meu que sóc un feble mental.
No, no ha sido un congreso más de los socialistas barceloneses, se ha realizado el desarrollo de un cambio iniciado tiempo atrás por parte de Joan Ferran que se retira de la primera secretaría de Barcelona, tomando su relevo Carles Marti ; no, no es un congreso más porque dentro de las retiradas de esa ejecutiva aparte de las figuras que siempre salen a colación en estos aspectos hay una persona que aprecio, que cede espacios para otros compañeros/as como es el Luis Fernando; no, no es un congreso más porque tenemos a la Arantxa y al Jose en la nueva ejecutiva; no, no es un congreso más porque este Montse una regidora que aprecio un montón; no, no es un congreso más porque se amplifica algo que ya realizamos que es la proximidad.

Pero hay algo que identifica los congresos y con lo que siempre te quedas en la memoria, que es constante, de eso quería hablaros de las múltiples imágenes del congreso me quedaré con unas cuantas en mi frágil memoria, pero el discurso de Hereu, la pasión, el amor por la ciudad, afloraba por cada poro y cada silaba; los criterios de valoración que pueda tener seguramente estén sesgados objetivamente, intentare hacer un muestreo con algún conocido de allí menos apegado ideológicamente a los valores del alcalde y míos.

Puedo estar equivocado, los datos de prensa son los que son, pero si ese discurso que pude escuchar, es el discurso de Barcelona tenemos alcalde para un tiempo, la pasión por la gente y los proyectos (no los faraónicos que de esto en Madrid sabemos un poco) personales de los /as ciudadanos/as de Barcelona, de crear convivencia y desarrollar las capacitaciones personales solucionando los microproblemas de las ciudades y la calidad de la misma en definitiva. Mejorando la calidad de vida del ciudadano, mejoras la calidad de vida de la ciudad y a la inversa. La suma de estas calidades es lo que va a dar a Hereu la victoria en el 2011, y de esto ando plenamente seguro.
Como me enrollo con estas cosas debo de hacer mención especial de los/as compas de Horta Guinardó que me acompañaron esos días, respecto a ellos una ultima cosa, aparte de la representación de la ejecutiva hay un nuevo área destinada exclusivamente a hermanamientos, esto que en inicio empezó como experiencia piloto desde Moratalaz y desde Horta Guinardo va cogiendo cierto contenido, al menos dejadme que tanto los compañeros como las compañeras de ambas agrupaciones nos pongamos alguna medallita, de vez en cuando algún galón viene bien que sea recordado, empezando por mi que soy un débil mental.